Hunt & Hackett sluit contract met ICT Rijk van Nijmegen voor Managed Detection and Response (MDR) dienstverlening

Met dit -contract wordt Hunt & Hackett de cybersecuritypartner voor iRvN. Als helpt Hunt & Hackett op strategisch, tactisch en operationeel niveau om de cyberweerbaarheid van iRvN continu te verbeteren en af te stemmen op hun specifieke dreigingslandschap door het implementeren en beheren van een MDR-oplossing met de bijbehorende diensten. 

Read more

Related Posts